ร้องเรียน สาย95

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย95 เลขรถ 11-9201 150022 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายเคหะนวมินทร์ เวลา 08:25น. วันที่ 24 พ.ค.2563 กรุณาช่วยตักเตือนเพนักงานขับรถด้วย คุณไม่มีสิทธิ์เลือกรับส่งผุ้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ