ร้องเรียนสาย 141 ไม่จอดรับ 23พค.63 14.40

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนสาย 141 ไม่จอดรับ 23พค.63 14.40 ป้ายรถเมล์ bigc บางปะกอก รถสีขาว เลขข้าง90023 รึเปล่าไม่แน่ใจ ไม่จอดรับผู้โดยสาร แย่มากๆๆๆๆๆ รถก็โล่ง จะรีบไปตายหรอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ