แจ้งรถเมล์ปอ.สาย 20 รถแอร์ยูโรทูสีส้ม ไม่จอดรับผู้โดยสารและวิ่งเลนขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมล์ปอ.สาย 20 รถแอร์ยูโรทูสีส้ม ทะเบียน 12-5036 5-44061 อ้างอิงจากแอพ VIABUS ไม่จอดรับผู้โดยสารและวิ่งเลนขวา ตอนช่วงเวลาประมาณ 13.29 นาที ของวันที่ 8 มีนาคม 2563 อยากให้ทางองค์การขนส่งมวลชน (ขสมก.) อบรมพนักงานขับรถให้ขับรถรับผู้โดยและไม่วิ่งเลนขวาเมื่อใกล้จะถึงป้ายรถเมล์เพื่อรับคน ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ