สาย 165 ยังมีวิ่งอยู่ไหมครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ขสมก ผมรอ 165 สาย3 ไม่ทราบว่ารถยังมีวิ่งอยู่ไหม หรือ รอออกจากท่าทุก กี่นาที คือผมรอนานมากเป็นชั่วโมง ถ้ามีอยากให้ เพิ่มรอบในเวลา ชั่วโมงเร่งด่วนให้ถี่ขึ้น ช่วง 7.00-8.00 และ 17.00-18.00 เพราะขึ้นรถกระป๋อง ลำบากมาก ฝากด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ