สอบถามกรณีเติมเงินบัตรรายเดือนไปแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนสอบถาม หากได้ทำการเติมเงินในบัตรตั๋วล่วงหน้าแบบรายเดือนไปแล้ว (เดือนมีนาคม 2563) แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากในเดือนนั้นจะต้องไปต่างจังหวัดในสัปดาห์ที่ 3-4 จึงจะไม่ใด้ใช้ตั๋วที่เติมเงินไปแล้วล่วงหน้า สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

เรียนให้ทราบ เมือใช้งานจนครบรายเดือนแล้ว สามารถเตืมสัปดาห์ ได้เลย