ช่วงโรงเรียนปิดเทอมสาย 516 ช่วงเช้ารอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงโรงเรียนใกล้ปิดเทอมรถเมย์สาย 516 รอนานช่วงเช้า สาย 134 ผ่านไป 3 คัน 516 เพิ่งมา แล้วอยากทราบว่า 134 ทำไมปล่อยรถถี่กว่า 516 ช่วงเช้าต่อให้นักเรียนปิดเทอม คนทำงานก็รีบเหมือนกันนะคะ ฝากช่วยดูให้ด้วยยะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ