ชื่นชมพนักงานสายปอ.80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานกระเป๋ารถเมล์พูดจาดี ไพเราะ เต็มที่กับการให้บริการมากๆค่ะ วันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆมา พอมาเจอพนักงานน่ารักแบบนี้รู้สึกmade my dayมากๆเลย รหัสรถตามนี้ค่ะ 6-655190 12-5876

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.