ขอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการบริการประสบแต่ความวิบัติ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การปล่อยให้คนต้องยืนรอรถนานกว่า ชั่วโมงเป็นประจำ แสดงให้เห็นว่าพวกคุณไม่สนใจจะทำหน้าที่เลย อย่ามาอ้างว่ารถติด เพราะ รถเอกชนที่วิ่งมาทางเดียวกัน เค้ามาเป็นระยะตามปกติได้ ยืนตากแดด รอรถ 114 มา1 ชั่วโมง 15นาทีแล้ว และยังไม่มา ป้ายรถเมล์ไม่มีที่นั่ง ไม่มีที่บังแดด และเป็นอย่างนี้บ่อยมาก ไม่ต้องอ้างเรื่องรถติด เพราะสาย 545 ที่วิ่งมาทางเดียวกัน ก็มาเป็นระยะตามปกติ ขอให้ญาติพี่น้องลูกเมียพ่อแม่ที่รักของพวกคุณประสบแค่ความทุกข์ ภัยพิบัติต่างๆจนกว่าพวกคุณจะสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพวกคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ