กระเป๋ารถเมล์105 พูดจาไพเราะ ช่วยเหลือผู้โดยสาร นิสัยน่ารักมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
105 ข้างรถ 5-70071 ทะเบียน 16-1361 กระเป๋ารถเมล์นิสัยน่ารักมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ