รถเมล์ 514 ไม่ยอมจอดป้ายตรงข้ามตลาดโชคชัย 4

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เจอหลายครั้งแล้ว อบรมพนักงานใหม่ ไม่ก็ไล่ออกไปเลยก็ได้นะครับ คนพวกนี้ไม่ควรได้โอกาสทำงานด้วยซ้ำ ครั้งนี้ก้อเหมือนกัน เกือบไม่ได้ขึ้น โชคดีมีคนลงป้ายพอดี ถึงได้วิ่งตามไปขึ้นทัน ตั๋ว 8584812 เวลา 9:15 30/01/2020

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ