203ไม่จอดป้ายซอยร่วม ลงอุโมงค์ตลอด รอรถนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
203ไม่จอดป้ายซอยร่วม ลงอุโมงค์ตลอด รอรถนานมาก ช่วยสลับบ้างค่ะ ไม่ใช่ลงอุโมงค์ทุกคันๆๆ รอรถนานมากค่ะ ครึ่งชมยังไม่จอดฝั่งตรงข้ามซอยร่วมซักคัน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ