ร้องเรียนปัญหาเดิมๆ ซ้ำซาก ที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ไม่จอดรับ ผดส.)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1) ปอ. 63 หมายเลขข้างรถ 7-55015 วิ่งเลนขวาไม่เข้าป้ายจอดรับ ผดส. (ป้าย ททบ.5 วิ่งเข้าอนุสาวรีย์) เวลา 19.45น. วันที่ 28 ม.ค. 63 2) ตามไปทันที่อนุสาวรีย์ ผขร. แก้ตัวบอกว่าจอดรับไม่ทัน (ในความเป็นจริง ตั้งใจไม่จอดเพราะออกเลนขวา ให้สัญญาณเรียกตั้งแต่รถยังไม่ถึงป้ายด้วยซ้ำ) 3) แจ้งนายท่าสาย 63 ที่อนุสาวรีย์ และ massage แจ้ง ผจก. สาย 63 แล้ว แต่ไม่คาดหวังความคืบหน้า เพราะไม่เคยได้ 4) อ่าน topic อื่นๆ ที่แจ้งปัญหาไม่จอดรับ ผดส. ก็เห็น ขสมก. รับเรื่องทุกครั้ง แต่ก็ยังเกิดปัญหานี้ซ้ำซากในทุกสายรถเมล์ 5) ขสมก. ควรมีมาตรการที่เห็นผลและเป็นรูปธรรมชัดเจน มากกว่ามาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ตักเตือนและติดตาม ผขร. ที่ทำผิดเป็นเวลา 1 เดือน) เพราะพ้นกำหนดก็เป็นอีกซ้ำซาก 6) มาตรการที่เห็นผลและเป็นรูปธรรมชัดเจน ต้องตอบประชาชนได้ว่าจำนวนปัญหาลดลง จากเดิมปัญหาจำนวน....ครั้ง ลดลงเหลือ....ครั้ง และสุดท้ายไม่เกิดปัญหาไม่จอดรับ ผดส. อีก (=0)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ