รถประจำทาง ช่วงรังสิต เข้าเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีโอกาสมาอยู่บริเวณรังสิตคลอง 2 ธัญญะเห็นว่าปริมาณรถส่วนบุคคลเยอะมากขณะที่ไม่มีรถประจำทางเลยได้มีโอกาส ดูความคิดเห็นของผู้คน ในเว็บนี้ก็จะมีคนถามร้องขอ ทางขสมกให้ช่วยหารถมาบริการ ถึงช่วงเส้นนี้ด้วย ทาง Admin ก็มีการตอบกลับขอชมเชยครับ สิ่งที่อยากได้มากกว่านี้เพิ่มเติมคือทำให้เกิดขึ้นจริงผู้คนรอคอยทางการ และถ้าเมื่อมีรถขององค์การ เพิ่มมากขึ้น จะช่วยสภาพการจราจรได้ดีขึ้นมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการ โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการ โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)