178 พิเศษ มาช้ามากกกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอตั้งแต่18:11 จน 19:11ก็ยังไม่มาเลยค่ะ นานเกินไปนะคะ เข้าใจว่าคนใช้เส้นทางนี้ไม่เยอะ แต่ทุกคนก็อยากกลับบ้านนะคะ ให้สองแถมมาวิ่งยังดีกว่าเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ