206ไม่จอดรับผู้โดยสารที่เมกะบางนาแล้วหรอคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ206 13-1204 2-45112 ไม่มารับผู้โดยสารที่ป้ายเมกะบางนา ขับรถออกไปเลย ไม่เห็นมีการปรับปรุ่งอะไรเลยค่ะ 206เป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะ แล้วจะมีอู่ที่เมกะทำไมถ้าไม่มาจอดที่ป้าย ไร้ประโยชน์จริงๆ พอรถมาถึงก็บอกจะเข้า พอรถออกจากอู่ก็ออกไปเลยไม่รับผู้โดยสาร น่าเกลียดมากรถเมล์สายนี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ