ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84ก ทะเบียน 12-0108 เลขข้างรถ 6-50418 ไม่มีการชะลอ และขับเลยป้ายออกไป โดยคนขับมีการหันมามองเพื่อให้ผู้โดยสารเจ็บใจ เหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงวัน 12:05 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ป้ายรถ ณ จุดดก่อนถึงเดอะมอลล์บางแค 1 ป้ายซึ่งเป็นป้ายเล็ก (ตรงข้ามหมู่บ้านศุภวรรณ 3) ส่วนเดอะมอลล์เป็นป้ายใหญ่ คนขับจึงแสดงกิริยาเลือกปฏิบัติ คือไม่จอด แบบนี้ก็ได้งั้นหรอครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ