สาย 84 ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
... วันที่30 พ.ย. 2562 เวลา 09.24 น. รถประจำทางสาย 84 ก เลขข้างรถ 5-60420 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ณ ป้ายหยุดรถประจำทางตรงข้ามพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ก่อนถึงแนกถนนอุทยาน .

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ