รถเมล์สาย 189

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับเข้าท่ารถนี่อย่างกับเต่า พอขับออกมานี่นึกว่าแข่งรถ แล้วไม่รอรับผู้โดยสารด้วยไงประเด็นอ่ะ รถตัวเองก็ไม่ได้ผ่านบ่อยไง ไปสายที่ผ่านบ่อยแม่งก็จอดแช่จัง หัวน้อนแล้วโว้ยยยย อากาศก็ร้อน รถสายอื่นแม่งก็อดแช่ไป 20 นาที เพื่อ!!! รถมันติด สายอื่นเขาก็เข้ามารับไใ่ได้ ม่งเอ้ยยยยย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ