รถเมล์สาย 189

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไ่ยอมจอดรับผู้โดยสารตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้า รถเมล์สายอื่นเขาจอดเข้าแถวกัน รอรับผู้โดยสาร แต่ 189 ขับมา ออกเลนนอกแล้วก็เร่งเครื่องออกไปเลย ไม่รอผู้โดยสารเลย 2 คันแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ