รถเมล์สาย 13 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทุกเช้าเวลา 6.40 น. ดิฉันต้องคอยรถเมล์ สาย 13 เป็นเวลานานกว่า 30 นาที ซึ่งถือว่านานมาก ๆ เป็นไปได้อยากให้เพิ่มรถเมล์ สาย 13 นะคะ หรือไม่ก็ให้สาย 54 ที่ไปดินแดงมาช่วยวิ่งบ้าง ระยะการรอคอยจะได้ลดลง และทุกเย็นวันศุกร์สิ้นเดือน ต้องคอยรถเมล์ สาย 13 เพื่อกลับบ้านนานเป็นชั่วโมงกว่าจะมาได้สักคัน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะรถติดหรือรถขาดระยะค่ะ เพราะสายอื่นไม่เห็นคอยนานแบบนี้เลย อีกประการควรติด GPS บนรถเมล์ร้อนทุกคัน เพื่อที่จะได้ทราบว่ารถวิ่งถึงตรงไหนแล้ว ผู้โดยสารจะได้กะเวลาถูก

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ