ชื่นชม พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย ปอ 509 เลขรถ 6-55109

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดินทางช่วง 7 โมงเช้า 28/11/62 สาย 509 เลขรถ 6-55109 พนง เก็บค่าโดยสารปฏิบัติหน้าที่ดีมาก พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ผู้โดยสาร คอยช่วยผู้โดยสาร ชื่นชม และเป็นกำลังใจให้บุคคลากรผู้มีคุณภาพขององค์กร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ