พนักงานเกค่าโดยสารดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 27 พย 62 สาย 4 เลขข้างงรถ 4-4046 พนักงานเก็บเงินน่ารักดีค่ะ พูดจาเพราะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ