ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์ 203 รถธรรมดา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพี่กระเป๋ารถเมล์ สาย 203 รถธรรมดา ราคา 8 บาท ตลอดสาย บริการดีมาก ทั้งน้ำเสียง กริยา และคำพูด มีน้ำใจมากๆกับผู้โดยสาร ถึงแม้อากาศจะร้อน แต่เจอผู้บริการที่ดีเยี่ยมแบบนี้ ก็สบายใจ และคลายร้อนได้มาก ขอให้ผู้ประกอบการช่วยชมเชย และ ให้รางวัลให้ด้วยนะคะ พนักงานดีๆแบบนี้หายากจริงๆ ปล. แอบมองดูป้ายชื่อพี่กระเป๋ารถเมล์ มีชื่อว่าพี่ “เบญจภัทร” แต่ไม่เห็นนามสกุลค่ะ เวลาที่นั่งรถเมล์ ตอนประมาณ 16.30 ตรงสะพานพระปิ่นเกล้าค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ