ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าประมาณ6:00 รถเมแอร์สาย 60 วิ่งมาสองคันโบกแล้วไม่รับสีกคัน ไม่รู้จะรีบไปตายไหนหรอป่าว หรอว่ามาขับรถเล่น รอป้ายตรงข้ามราย 81 แล้วนานมาก สาย 168 มาสามคันละมันยังไมโผล่งมาเรยต้องได้ขึ้น 93 มา เลยมาทำงานสายเลย ปล. แจ้งแล้วช่วยไรได้มั้งป่าว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ