รถ A1 A2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา15.30-16.30น.ไม่มีรถวิ่งสักคันเลย....ที่จตุจักร หมอชิต2 งงมากทำไม่จัดรถวิ่งช่วงนี้บ้าง...... แต่08.00กับ17.00น.เยอะมาก 5นาทีวิ่ง กองกันอยุ่ในช่วงเวลานี้หมด....บางคันวิ่งรถเปล่าก็มีเพราะขึ้นทางด่วน ขอบคุณครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ