ชมเชยการทำงานพนักงานรถโดยสารประจำทางสาย 63

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เวลาประมาณ 13.50 น. ผมขึ้นรถโดยสารครีมแดงสาย 63 เลขข้างรถ 7-50172 จากหน้าม.เกษตรศาสตร์ พนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อคุณกัลยาลักษณ์ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม รวมทั้งช่วยเหลือผู้โดยสารดีมากครับ รวมทั้งพนักงานขับรถก็ขับรถได้ดีเช่นกันครับ ขอชมเชยและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีครับ

ชมเชย เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ