จากรามคำแหง 142 ไป ม.หอการค้าโดย MRT/รถตู้

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

รียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย 514 จากรามคำแหง 142 ลงโรงเรียนเตรียมรัชดา ข้ามฝั่งต่อรถสาย 36, 36ก ลงประชาสงเคราะห์ 27 (ม.หอการค้า) ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถตู้ และ MRT หน่วยงานมิได้รับข้อมูลจึงไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ ผู้ใช้บริการสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ