ซื้อตั๋วล่วงหน้ารายสัปดาห์รายเดือนแถวไหนบ้างครับ แถวบางปะกอก พระสมุทรเจดีย์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ซื้อตั๋วล่วงหน้ารายสัปดาห์รายเดือนแถวไหนบ้างครับ แถวบางปะกอก พระสมุทรเจดีย์

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า มีจุดจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ารายเดือน รายสัปดาห์ บริเวณหน้าตลาดบางปะกอก ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. เคหะธนบุรี ตั้งแต่เวลา 06.00-10.00 น. วัดสน กม.9 ตั้งแต่เวลา 05.00-11.00 น. เซ็นทรัลพระราม 2 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ