ถ้าขึ้นรถเที่ยวแรกจะถึงสวนจัตุเวลาประมาณเท่าไรค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการจะโดยสารรถสายอะไร จากที่ไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบคำถามผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางได้ที่สายเด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานทางวิทยุกับต้นสังกัดเพื่อติดตามให้โดยเร่งด่วน (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ