สอบถามค่ารถเมล์ ขสมกสาย60 สีฟ้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากท่าเรือมศวหรือmrtเพชรบุรี ไปพญาไทนวมิทร์กี่บาทครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาย 60 (สีฟ้าใหม่) จากโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ไปท่าเรือ มศว. หรือ Mrt เพชรบุรี ราคา 25 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ