จากเดอะมอลงามไปรร เด่นหล้า ราชพฤกครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เซิชกูเกิ้ลบอกนั่งรถ16นาที แต่รถเมล์แปดชั่วโมง งงเลยครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดเวลาและเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัดได้ แต่รถโดยสารประจำทางไม่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัดได้ ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเดินรถตามสัปทานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถโทรรสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ