ค่าบริการ 104

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 104 จากตลาดบางเขนไปบีทีเอสหมอชิต บางคันเก็บ 15 บางคันเก็บ 20 บาท ตกลงมันกี่บาทกันแนะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาย 104 (สีฟ้าใหม่) จากตลาดบางเขนไปบีทีเอสหมอชิต ราคา 20 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ