จากเอสพลานาดไปชิดลม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เส้นทางจากเอสพลานาดหรือบิ๊กซีรัชดา ไป BTS ชิดลมหรือระแวกนั้น ต้องนั่งสายไหนไปคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการโดยสารรถประจำทางสาย 514 จากเอสพลานาดหรือบิ๊กซีรัชดาไปลง BTS ชิดลม หรือสามารถโทรรสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ