รถเมล์สาย15 ประจำทางจริงหรือ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 15 ปกติแล้วจะจอดป้ายศาลฎีกาไหมครับ ช่วงแรกๆ ที่ใช้บริการรถสาย 15 ก็จอดป้ายศาลฎีกาปกติ หลังๆ มา น้อยมาที่จะเข้าป้ายศาลฎีกา จะชอบเลี้ยววนไปจอดธรรมศาสตร์ (เป็นการใช้บริการหลังหกโมงเย็น) หากไม่จอดป้ายศาลฎีกาเป็นปกติอยู่แล้วก็ขออภัยด้วย แต่หากเป็นรถประจำทางที่ต้องจอดป้ายศาลฎีกาอยู่แล้วอยากให้ปรับปรุงด้วยครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสาย 15 ต้องจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายศลาฎีกาทุกครั้งที่มีผู้ใช้บริการต้องการขึ้น-ลงรถ หากพบเหตุดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ