รถเมลไม่จอดป่ายฤทธิยะวรรณาลัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลไม่จอดป่ายฤทธิยะวรรณาลัย สาเหตุเพราะไม่อยากติดไฟแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถที่นานๆมาที เช่น สาย 185 ที่จะไปอโศก คนที่ขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กและคนชรา ถ้าไม่จอดซักคัน ก็จะต้องรออีกนาน อีกทั้งคันต่อไปก็เป็นรถเสริม หมดระยะไปไม่ถึงอีก มันหดหู่จริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ