ปอ.สาย 555 ไม่อยากจอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.สาย 555 รถหมายเลข12-9788(1-45008) มีลักษณะไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสารตามป้าย แค่ชะลอรถและจอดเลยป้ายไปแล้วถึงจอดรับ ทำเหมือนไม่เห็นว่ามีผู้โดยสารจะขึ้น พอผู้โดยสารขึ้นมาแล้วกระเป๋ารถก็จะบ่นว่าไม่โบกไม่ยกมือ ทั้งๆที่ผู้โดยสารกำลังจะเดินมาขึ้นแต่ตนเองกลับไม่จอดหยุดรับ ทำให้ผู้โดยสารต้องลำบากวิ่งตามเลยป้ายออกมา เป็นประมาณนี้อยู่หลายป้าย แถมป้ายไฟเลขรถก็ไม่สว่างทำให้มองเห็นลำบากว่าเป็นสายไหน ซึ่งตนเองโดยที่ป้ายหน้าฟิวเจอร์(เวลาประมาณ21:45)และได้เห็นอีกเหตุการณ์เมื่อรถขับมาถึงป้ายหน้าเมเจอร์ฯ ส่วนตัวขึ้นสาย555มาก็หลายคัน เพิ่งมาเจอกับคันนี้คันเดียวที่ไม่ยอมหยุดให้ผู้โดยสารขึ้น และส่วนใหญ่ก็บริกาดีแลุพูดจาสุภาพ จึงขอร้องเรียนให้แก้ไขปรับปรุงด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ