สอบถามเส้นทางท่าน้ำนนทบุรี - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถเมล์/รถตู้หรือขนส่งมวลชนอื่น ๆ เส้นทางท่าน้ำนนท์ - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทั้งขาไปและขากลับค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถโดยสารรถประจำทางสาย 32,33 ตรงตลาดนนท์ไปลงที่ปากเกร็ดต่อสาย 52,150 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ