สาย 95 ไม่จอดและเปิดประตู ทั้งๆที่อยู่อู่รถเมล์บางเขน ตรงตู่ ATMกรุงไทยข้างๆสาย 107

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เปิดประตูรับ ผู้โดยสาร ไม่ได้เลยรึคะ ทั้งๆที่ เดินเกือบจะถึงรอรถป้าย 95 มาประมาณไม่ถึง 10ก้าว รีบเดินมาแต่ก็ถึงตรงป้าย 107 โบกแล้วก็ทำมือ ให้รอคันต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)