รถเมล์สาย138 ราชประชา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์รหัว 16-1336(570046)ขับรถเร็วพยายามจะแซงทุกคันที่ขวางบีบแตรตลอดพนักงานดูอารมณ์ร้องมากอีกทั้งยังคุยโทรศัพย์เวลาขับประมาณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารหากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ