คนขับรถเมล์แอร์สาย18 ที่เป็นทอมแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทางในเวลาเร่งด่วน พูดจาหยาบคาย และคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ขับรถเลวมาก ควรดูแลคนให้ดีหน่อยมั้ย ให้คนดีๆมาขับไม่ใช่ให้....มาดูแลผู้โดยสารเป็นสิบชีวิต ขับรถเหมือนคนเมนมา คุยโทรศัพท์ไปก็พูดคำหยาบไป ส่งสารกระเป๋ารถเมที่ทำงานด้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ นำผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ