ค่ารถปอสีฟ้าแพงมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ค่ารถปอ สีฟ้าสาย21 ขึ้นจากรพ.กลางไปวงเวียนใหญ่ ราคา20 บาท และถ้าขึ้นจากตลาดวรจักร หน้าวัดติสานุการาม ไปวงเวียนใหญ่คิด 15 บาท ใช้เกณฑ์อะไรคิดน่ะครับ อยากรู้ งงๆๆๆๆๆ และอีกอย่าง ปอ21 สีฟ้าเมื่อไหร่จะมี GPS viabus ซะที่อ่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรถโดยสารปรับอากาศ สาย 21 (สีฟ้าใหม่) ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราค่าโดยสารที่พนักงานเก็บค่าโดยสารจัดเก็บถูกต้องตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด โดยปรับราคาขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ