รถเมล์ครีมแดง สาย 16 เลขทะเบียนรถ 12-0755 วิ่งรถช่วงเวลาบ่ายโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนคนขับรถเมล์สายนี้ขับรถเป็นที่หวาดเสียวอันตรายต่อผู้โดยสาร และขับรถกระชากเพื่อแซงสาย 505 รถยูโร ซึ่งในรถมีคนแก่ นั่งโดยสารมาด้วยเกือบทำให้ผู้โดยสารต้องหกล้ม เพราะขับรถกระชาก หักซ้ายห้กขวาอย่างรวดเร๊ว ขอให้มีมาตราการลงโทษกวดขันวินัยขับรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ