ร้องเรียนมารยาทคนขับรถสาย 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ได้โดยสารรถ ขสมก.สาย 206 วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. ลงป้ายโรงเรียนปัญจทรัพย์ ผมกดกริ่งตรงเพดานแต่ไม่ดัง พอใกล้จะถึงป้าย คนขับตะโกนถามจะลงมั๊ย โดยจอดรถที่ป้ายแต่ปิดประตูแล้วบอกให้กดกริ่งตรงประตูใหม่ พร้อมต่อว่าไปกดตรงไหนเค้าให้กดตรงนี้ ผมได้ขอโทษคนขับเนื่องจากไม่อยากมีเรื่อง แต่ขอร้องเรียนเรื่องมารยาทคนขับเนื่องจากคนขับอารมณ์ร้อนหวุดหวิดจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และการสั่งให้ผมกดกริ่งใหม่ถือว่าหมิ่นแคลนกันมาก ตัวผมยอมรับว่าไม่ได้กดกริ่งซ้ำเพราะกังวลจะเกิดกรณี กดบ่อยก็ว่า กดไม่ดังก็ด่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ