สาย42 จอดแช่ขวางทางจราจร และมีการด่าทอแย่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย42จอดขวางป้ายรถเมล์มากกว่า15นาที มาพร้อมกันหลายคันจอดแช่แย่งผู้โดยสาร ทำให้รถติดผู้โดยสารต้องเดินไปกลางถนนเพื่อขึ้นรถเมล์สายอื่น เดือดร้อนไปทั่วโดยเฉพาะหน้าห้างพาต้า ปรับปรุงด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง รถโดยสารสาย 42 จอดแช่ป้ายแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ ติดตาม ปัญหา ที่ได้รับการร้องเรียนมา เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ