สาย 92 เขาเลิกวิ่งแล้วหรอครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอสาย 92 มา ชม.ครึ่งล่ะ ไม่มีผ่านมาสักคัน เขาเลิกวิ่งแล้วหรอครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 92 รอรถนาน นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ