ร้องเรียนรถ510 ไม่จอดรับ นศ ช่วงเช้าทำให้มีโอกาสไปเรียนไม่ทัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาช่วงเช้า6.30-6.40 น. มีรถ510สองคันผ่านไป ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งสองคันทั้งๆที่ผู้โดยสารบนรถมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งเป็นเวลาช่วงเช้าทั้งคนที่ไปทำงาน ไปเรียนที่มธ กรณีแบบนี้อาจจะทำให้นักศึกษาไปเรียนสาย และคนไปทำงานไปไม่ทัน ซึ่งในกรณีนี้หากเป็นการขึ้นรถโดยสารในระยะทางที่ใกล้ อาจจะสามารถใช้รถโดยสารสายอื่นทดแทนได้ แต่ในกรณีของคนที่ต้องคลองหลวง ไปธรรมศาสตร์ 510เป็นรถเมล์สายหลักของนักศึกษาที่ไปเรียน บ่อยครั้งที่ต้องไปเรียนสายเพราะรถเมล์ไม่จอดที่ป้ายอยากให้แก้ปัญหาและคำนึกถึงนักเรียนนักศึกษาที่จำเป็นต้องไปเรียนด้วยค่ะ ปล.510บางคันเท่านั้นไม่ได้เหมารวม510ทุกคันมีหลายคันบริการดีมากๆ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ