รถเมย์ สาย 76 เก็บค่าโดยสารเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 31 ก.ค. นั่งรถเมย์สาย 76 สีขาว จากป้าย bts วงเวียนใหญ่ลง โรงพยาบาลบางมด พนักงานเก็บค่าโดยสาร 17 บาท ตามจริงควร 15 บาทหรือเปล่า เพราะเคยร้องเรียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว โดยได้ถามพนักงานเรื่องค่าโดยสารซ้ำ พนักงานยืนยันว่า 17 บาท เลขข้างรถ 5-90063 เลขทะเบียน 15-3734 องค์กร ควรอบรมพนักงานเรื่องเก็บค่าโดยสารให้ถูกต้อง ทุกคันไม่ใช่คันที่ร้องเรียน เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ร้องเรียนเข้ามาในเรื่องนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ