ร้องเรียนรถเมลล์ สาย 511 ขี้เกียจรับผู้โดยสารโบกไม่จอด และช่วงเย็นจัดแต่รถทางด่วนเหมือนขี้เกียจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถเมลล์ สาย 511 ขี้เกียจรับผู้โดยสารทั้งๆที่ยืนโบกตั้งแจ่ไกลๆ ยังม่โบกมือบ่ายๆให้อีก รู้บางไหมคนรอรถกว่าจะมา ช่วงเย็นจัดแต่รถทางด่วนเหมือนขี้เกียจ ช่วง 5 โมงเย็นรถวิางทางด่วน ติดกันสองสามคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ