กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่ดี ทำหน้าตารำคาญผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถเมล์สาย 66 เลข 7-55064 กระเป๋าบริการแย่มาก ถามอะไรก็ทำหน้าตารำคาญ แล้วมองผู้โดยสารแบบเหยียดๆ อบรมพนักงานบ้างนะคะ เป็นพนักงานผู้หญิง ผมสั้นหยิก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ