พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ สาย95ก. เลขทะเบียนรถ11-9692

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย95ก (ไม่ทราบชื่อ) มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้โดยสาร ดิฉันยื่นค่าโดยสารให้แล้วพนักงานมองมาแต่ไม่เดินมาเก็บค่าโดยสารทั้งที่ขณะนั้นผู้โดยสารไม่เยอะและไม่ยิ้มแย้มในการบริการ เมื่อดิฉันยื่นบัตรขสมก.รายเดือนให้ก็พิจารณา เมื่อพนักงานคนดังกล่าวพิจารณาบัตรเสร็จก็ยื่นบัตรคืน แต่ยังยืนอยู่ที่เดิมและมองหน้าดิฉันในลักษณะที่ไม่พอใจมองนานจนดิฉันจึงถามไปว่ามาพี่มองดิฉันทำไมค่ะ พนักงานคนดังกล่าวตอบว่าให้ดิฉันหยิบบัตรจากมือพนักงานคนนั้นดีๆ ซึ่งพฤติกรรมการมาจ้องหน้าผู้โดยสารในลักษณะดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ค่ะ ดิฉันเป็นผู้หญิงแต่พนักงานคนนั้นเป็นผู้ชายค่ะ อยากให้พนักงานคนดังกล่าวปรับปรุงพฤติกรรมที่มีต่อผู้โดยสารค่ะ เลขทะเบียน 11-9692 เลขข้างรถ 1-40046 (ตั๋วเลขที่ 05 7224620)เที่ยววันอาทิตย์ที่28ก.ค.62 หมดระยะที่แฮปปี้แลนด์ เวลา12.13น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ